Η ΠΕΙΡΑΪΚΗ

Η Πειραϊκή χερσόνησος περιβαλλόταν από τον 4ο αιώνα π.Χ. με τα ισχυρά τείχη του Κόνωνα, που τα ίχνη τους διατηρούνται ακόμα και σήμερα κατά μήκος της ακτής.

Στην ίδια περιοχή σώζονται, ευτυχώς, ακόμη κατάλοιπα των τειχών του Θεμιστοκλή, που είχαν πάχος δύο μέτρων και τα οποία προστάτευαν από τη θάλασσα τον Πειραιά. Εκεί διακρίνει κανείς λαξεύματα πάνω στους βράχους και υπόγεια οικήματα, που οι περίοικοι τα αποκαλούσαν «Θεόσπιτα».

Η Πειραϊκή χερσόνησος, όπως είναι βραχώδης και τελείως άνυδρη, ονομαζόταν και Ακτή. Απ' αυτή έβγαζαν τον περίφημο «ακτίτην λίθον» των αρχαίων. Στην αρχαιότητα η Πειραϊκή ήταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, ιδίως στα βόρεια και στα ανατολικά της τμήματα. Ακόμη και σήμερα διακρίνονται εκεί τα θεμέλια σπιτιών με τις διαιρέσεις τους, καθώς και ορύγματα θολωτά, υπόγεια και οχετοί. Ιδιαίτερα όμως φανερές είναι οι αρχαίες δεξαμενές, που δείχνουν ότι η χερσόνησος δεν είχε πηγαία νερά και ότι οι κάτοικοί της αναγκάζονταν να μαζεύουν με πολλή προσοχή το βρόχινο νερό.

Ως τις αρχές του εικοστού αιώνα η Πειραϊκή ήταν μια βραχώδης έκταση μέχρι την παραλία και μόνο ένας καρόδρομος υπήρχε κατά μήκος της παραλιακής ακτής, ο οποίος άρχιζε από το τέρμα της Φρεαττύδας, όπου είχε χτιστεί μόνο η έπαυλη Σκουλούδη (σημερινό Αντικαρκινό Ινστιτούτο Μεταξά) κι έφτανε μέχρι τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Παλαιότερα, την έρημη Πειραϊκή Ακτη, μετά το τέρμα του τραμ 19 και την έπαυλη Σκουλούδη, δεν την επισκέπτονταν οι Πειραιώτες και δεν άφηναν προ παντός τα παιδιά τους να πάνε προς τα εκεί, διότι στο έρημο τότε τοπίο σύχναζαν μόνο διάφοροι τύποι, οι οποίοι δεν έχαιραν καλής φήμης. Ήταν επικίνδυνη περιοχή για τους επισκέπτες και τους περιπατητές, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

Μέχρι το 1920 στο μεγαλύτερο μέρος της βραχώδους Πειραϊκής υπήρχαν μεγάλες μάντρες σε έκταση λιθόκτιστη, για τις οποίες δεν έχει ερευνηθεί γιατί χτίστηκαν εκεί.

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν έφθασαν στον Πειραιά χιλιάδες πρόσφυγες, η βραχώδης περιοχή της Πειραϊκής, εξαιτίας έλλειψης άλλων χώρων, κατοικήθηκε με μια ανώμαλη οικοδομική κατανομή.


Επόμενη σελίδα >>